Hambaravikabineti loomine

Millistest etappidest koosneb hambaravikabineti loomine?

Hambaravikabineti ehitus võib tunduda suure projektina, kuid kogenud partneri kaasamisel on võimalik kogu projekti läbida lihtsalt ja libedalt. Retent on 30 tegutsemisaasta jooksul teinud terviklahendusi nii hambarvikabinettidele kui ka suurematele kliinikutele. Allpool toome välja põhilised etapid, millega peab kabineti loomisel arvestama.

Hambaravi ruumide valik

Hambaravikabineti ruumidele on omad nõuded, mistõttu igale pinnale pole võimalik kabinetti ehitada. Kommunikatsioonide ehitamise või saadavuse võimalus mängib võtme rolli ruumi valikul. Siin saab Retent osaleda potensiaalsete ruumide ülevaatamisel ning nõustada ruumi üldplaneeringu loomisel. Sellest planeeringust on võimalik koostada orienteeruv eelarve ruumide ehituse tarbeks. Kui ruumide haldajaga on leping sõlmitud, siis on vaja täpsustada kogu kliiniku sisustus ja paigaldatav tehnika. Sellest tekib projekteerijale lähteülesanne kommunikatsioonide plaani koostamiseks. See sisaldab endas vee-, kiirguskaitse-, ventilatsiooni- ja elektriplaani. Lähteülesande loomise ajal tasub kaasata ka sisekujundaja, kes loob funktsionaalse ja esteetiliselt ilusa interjööri lahenduse. Need 3 paralleelset tegevust – lähteülesanne projekteerijale, hambaravitehnika ja -mööbli valik ning sisekujundus – võivad ruumide spetsiifikast lähtudes võtta kokku umbes 1- 2 kuud.

Retenti panus Läänemere Hambaravikliiniku rajamisel oli võtme tähtsusega. Saime kogu projektiga seotud juhtimise usaldada Retenti kätte. Lähteülesande püstitamine, ehituse jälgimine, tehnika valimise nõustamine ning mööbli valmistamine koos paigaldamisega vajasid kõik profesionaalset ning kogenud partnerit. Meie viljakas koostöö kestab tänase päevani.

Konstantin Loginov hambaarst, Läänemere Hambakliinik

Hambaravitehnika valik

Hambaravitehnika valik on tarvis algselt ära spetsifitseerida. Valitud seadmete kontuurid kantakse esmasele plaanile, millest tulenevad kommunikatsioonide asukohad. Samamoodi on vajalik teada ka muu tehnika (röntgen, autoklaav jne) asukohad ruumis, ka tuleb luua röntgenseadmete ruumide kiirgusvarjestus.

Hambaravi ruumide ehitus

Ehitusfaasis hoiab Retent silma peal ehituse kulgemisel, et jälgida kommunikatsioonide valmimist ja nõustada jooksvalt ehitajat tekkivate küsimuste osas. Ruumide ehituse puhul sõltub selle kestvus palju sellest, millises hoones planeeritakse kabinet avada. Kui hoone on veel planeerimise faasis, kus kopp pole veel maasse löödud, siis võib ruumide üleandmiseni minna kuni 1,5 aastat. Olemasolevate ruumide ümberehituse puhul on selle kestvuseks keskmiselt 1-2 kuud. Kui ehitus on jõudnud etappi, kus ruumide seinad on olemas, võetakse täpsustavad mõõdud mööbli projekteerimiseks.

Hambaravi sisustuse paigaldus

Kui kliiniku üldise sisustuse saab valida olemasolevatest kataloogidest, siis kabinetis kasutatav mööbel on reeglina eritööna valminud. Igal arstil oma ergonoomilised eelistused – töötasapinna materjal, sahtlite paigutus, valamu asukoht jms. Kõigi selliste nüansside läbimõtlemine aitab arstil raviprotseduure sujuvalt teostada.

Ehituskoristuse järgselt on mööbli ja tehnika paigalduse periood sõltuvalt suurusest 1-2 nädalat.

Hambaravi dokumentatsioonist

Koos kliiniku rajamisega tuleb paraleelselt alustada läbirääkimisi tegevuslubade saamiseks. Soovitus on minna esmaste plaanide ja kavanditega nii Terviseametisse kui Keskkonnaameti Kiirgusosakonda küsima esimest heakskiitu.

Saades suuniseid ja ettepanekuid eelprojekti osas võib asuda dokumentatsiooni ja projektide vormistamisele. Praktikas kulub kooskõlastuste jaoks paar nädalat. Röntgenseadmetega on protseduur pikem, kuna peab peale seadmete paigaldust tegema heakskiidu mõõtmised, kiirgusohutuse hinnangu ja seejärel saab asuda kiirgustegevus luba taotlema. Lisaks seadmetele tuleb esitada personali pädevusega seotud tunnistused. Seadmete maaletooja teeb kasutajatele väljaõppe ning väljastab kasutamise ja ohutuse alase koolituse tunnistused.

Retendi abiga saaksite vajalikud dokumendid..

Hambaravi kliiniku käivitamine

Selleks, et kliiniku avamisjärgsetel päevadel hakkaks töö sujuma, pakub Retendi töötaja abi seadmete kasutamise õigete töövõtete omandamisel. Oleme pidevalt kuuldel ja saadaval võimalike ootamatute situatsioonide lahendamisel. Kliinikus oleva tehnika töökindluse tagamiseks tuleks igaaastaselt viia läbi ka tehnika korraline ülevaatus ja hooldus. Valmistaja tehastes koolitatud insenerid teostavad juhendite alusel kontrollprotseduurid, vahetatakse vajalikud detailid ja väljastakse protokollid, mille saab esitada tõenduseks Terviseametile. Vastavalt seadmete tehnilistele juhenditele ja Eestis vastuvõetud seadustele tuleb regulaarselt hooldusi teostada.  Hambaraviseadmele tavaliselt ning sterilisatsioonitehnikale tuleb ülevaatus teha kord aastas, iga kahe aasta järgselt peab tegema heakskiidukatsed röntgenseadmetele. Retendi kui ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 standardite alusel sertifitseeritud ettevõtte koolitatud ja kogenud tehnikameeskond garanteerib meie klientidele kiire, asjatundliku ja usaldusväärse teenuse.

Kliiniku majandustulemus sõltub hästitoimivatest töövahenditest. Iga seisak tekitab saamata jäänud tulu ja ka segadust patsientide vastuvõtul ning ka kliiniku maine kahju.

Kui olete jõudnud mõttele kas renoveerida või rajada uus kliinik, saate meilt nõustamist ja ka terviklahenduse teostamist.

Mai lõpus 30 aastaseks saava ettevõtte tänane meeskond tagab teile optimaalseima lahenduse. Tulge julgelt küsima!

retent@retent.ee

Tel: +3725034497

 

0
    0
    Tellimus
    Ostukorv on tühiTagasi e-poodi